top of page

PROVA

Här kan du prova olika moment/aktiviteter som erbjuds dig som har abonnemang på www.ledningochstimulans.se

Utskrift av övningar med bilder, intruktion och QR-kod till video för övningen.

Fartfyllda lekar med bildstöd för genomgång. Stafett med en twist eller populära General och spion... 

Olika bollbehandlingsövningar med fotboll, beskrivning samt filmer i undervisningsstödet. 

Instruktionsstöd för att inkludera fler i undervisningen.

PASSA PÅ ATT PROVA

Materialet från

"Puls och Rörelse för inlärning 2018"

bottom of page